20 NEJ obrazů. Slavné obrazy, které bychom měli znát.

Předkládáme Vám výběr 20 NEJ obrazů, které ovlivnily světové dějiny umění. Jejich reprodukce najdete v největších světových galeriích jako je pařížský Louver, Londýnská National Gallery, atd. Mezi jejich autory patří renesanční mistři, romantici, impresionisté, kubisté, moderní umělci. Pokud se na ně podrobně podívate, zjistíte, že jejich obrazy patří mezi významné obrazy právem. Není to náhoda - je to kvalita prověřená časem.

Obrazy Top 20 - Brueghel Pieter Bruegel nebo také Brueghel starší (1525 – 1569). Holandský renesanční malíř. Založil rodinnou malířskou dynastii. Je znám svými krajinami, které maloval i s výjevy z prostého selského života. Obraz stavby Babylonské věže namaloval okolo roku 1563. Inspiroval se římskou architekturou a římskými arénami. Originál obrazu je v Kunsthistorisches Museum ve Vídni.
Sandro Botticelli (1444 – 1510). Italský malíř florentské školy rané renesance. Jeho díla jako "Zrození Venuše" nebo "Primavera" patří mezi skvostná díla florentské školy. Vliv gotiky je zmírňován antikou a nastupující renesancí. Zrození Venuše (1482) ukazuje Venuši vystupující z moře na břeh jako dospělou ženu. Při podrobnějším studii na něm najdete mnoho dalších symbolů a významů. Vlevo Zephyr, vpravo bohyně Horae. Originál obrazu je v Uffizi ve Florencii. Obrazy Top 20 - Botticeli
Obrazy Top 20 - Eyck Jan van Eyck nebo Johannes de Eyck (cca 1385 – 1441). Nizozemský malíř považovaný za jednoho z největších malířů pozdního středověku. Stál za rozšířením a zásadním vylepšením olejových barev. “Manželé Arnolfini” nebo také “Podobizna Giovanniho Arnolfiniho a jeho ženy" patří mezi nejoriginálnější díla své doby. Jedná se o olej na dubovém dřevě, zobrazující manžele žijící ve vlámském městě Bruges. Může se zdát, že žena je těhotná. Tak tomu zřejmě není – jde o časté zobrazování dobové módy. Třešně a červená barva symbolizují lásku, pes věrnost, zelená barva naději (očekávané mateřství), rozestlané lůžko požehnání Svatou trojicí. Svíce na lustru symbolizují život a smrt (svíce není na straně ženy – existují teorie, že obraz zobrazuje muže s jeho zesnulou ženou).
Leonardo de Vinci.
Byl významným italským renesančním malířem, sochařem, architektem, hudebníkem i matematikem a vynálezcem. Bývá dokonce považován za největšího humanistu všech dob. Jeho umělecká díla jsou zvláštní a novátorská díky hledání kompoziční rovnováhy, pohybu postav a perspektivy dosahované hrou světla a barev. Využíval osobité techniky prolínání barev označované jako sfumato. Významná byla také jeho snaha zachytit povahu, náladu a výraz osob. Jeho nejslavnější obraz Mona Lisa je jedním z nejznámějších uměleckých děl v celé historii malířství. Velmi významná je také jeho Poslední večeře, Dáma s hranostajem a Autoportrét.
Obrazy Top 20 - Vinci
Obrazy Top 20 - Rembrandt Rembrandt Harmenszoon van Rijn
Holandský malíř považovaný za jednoho z největších malířů všech dob, který mimořádně ovlivnil dějiny umění. Již během svého života dosáhl velkého renomé – maloval slavné současníky, učil desítky vynikajících malířů. Často maloval biblické motivy (např. Bouře na moři Galilejském nebo svá pozorovaní židovské komunity v Amsterdamu). Slavné dílo je Noční hlídka – vojenská družina kapitána Franse Banninga. Obraz takto nazval jeho objevitel Sir Joshua Reynolds pro jeho zašlé tmavé barvy (obraz je ve skutečnosti plný denního světla). Za zmínku stojí i tento již klasický obraz Návrat hříšného syna.
Jan Vermeer Obrazy Top 20 - Vermeer
Obrazy Top 20 - Gauguin Eugene Henri Paul Gauguin (1848 – 1903). Francouzský malíř. Vůdčí osobnost postimpresionistů. Jeho experimenty s barvou výrazně ovlivnily moderní umění začítku 20. století. Jako jeden z prvních se hlásil k primitivismu – jednoduchým a přehnaným tvarům lidského těla, výrazným a kontrastním barvám. Tento umělecký styl vznikl částečně i díky obdivu k umění primitivních kultur Afriky, Mikronésie a Severoamerických Indiánů. Sám Gaugain měl příležitost poznat život na Tahiti, kde od roku 1891 do své smrti pobýval. V Polynésii vznikly i jeho nejslavnější obrazy. Tři ženy s dítětem reprezentují počátek života, prostřední skupina každodenní rutinu raného mládí a žena vlevo (obraz čtěme zprava do leva) přibližující se konec a smrt. Gaugain tento obraz považoval za svůj nejlepší. Originál obrazu z roku 1898 najdete v Museum of Fine Arts v Bostonu.
Francisco Goya (1746 – 1828). Narodil se ve Španělsku jako syn zlatníka. Charakterizují ho volné tahy štětcem, tehdy nevídané odpoutání od povinnosti malovat přesně podle reality. Jeho díla patří mezi předstupně mnoha budoucích uměleckých směrů (realismus, romantismus, impresionismus, expresionismus a surrealismus). Stal se dvorním malířem Karla IV. a členem akademie. Mezi Goyovy nejslavnější díla patří cyklus Hrůzy války (např. Poprava vzbouřenců 3. května 1808, obraz malovaný za španělské revoluce proti Francii, Goya na něm pracuje svými typickými tahy štětcem a hrou se světlem, zřetelně ukazuje na čí straně stojí) a portréty Oblečená Maja a Nahá Maja. Akt byl vyveden na tehdejší dobu smyslně, živočišně a bez tehdy nezbytných dekorací (květiny, příroda, hedvábí). Není náhodou, že Goya byl za obraz Nahé Mají byl vyšetřován inkvizicí. Obrazy Top 20 - Goya
Obrazy Top 20 - Manet Edouard Manet.
Joseph Mallord William Turner (1775 – 1851). Anglický romantický krajinář. Svým stylem položil základy impresionismu. "The fighting Temeraire" namaloval v roce 1838. Znázorňuje slavnou plachetní bitevní loď taženou parníkem na vrakoviště. Obraz ukazuje kontrast nového a starého, nástup nového věku. Originál obrazu najdete v National Gallery London. Obrazy Top 20 - Turner
Obrazy Top 20 - Monet Claude Oscar Monet (1840 – 1926). Rodilý Pařížan, který důsledně rozpracoval myšlenky impresionismu. Monet takřka vědecky studoval působení světla na různé objekty. Věnoval se „přechodným stavům světla“ , rychle ho to přivedlo k práci s barvou a světlem, jeho obrazy působí na diváka již od prvního dojmu. Tvorbou v plenéru a malováním námětů, na kterých bylo pouze zvláštní světlo, otevřel cestu počátkům moderní malby. Monetův obraz Imprese, východ slunce z roku 1874, dal nejen jméno celému malířskému směru, ale Monetovi zajistil místo mezi nejlepšími malíři všech dob. Jednu dobu pobýval v Londýně a tehdy vznikly jeho slavné studie anglického parlamentu (Monet si kladl otázku „Jak mohli angličtí malíři malovat parlament, když na něj pro mlhu není vidět?“). V Giverny, které se stalo jeho oblíbeným útočištěm po smrti ženy, maloval motivy ze své zahrady a oblíbenou sérii leknínů. Vodní svět poetický a tajemný jako prvotní
Pierre Auguste Renoir (1841 – 1919). Jeden z největších francouzských impresionistů. Maloval skromně, s pokorou studoval díla jiných malířů. Jeho malby jsou přitom spontánní s volnými, jemnými tahy štětce. Courbet jej inspiroval k zobrazovaní každodenních výjevů běžných lidí, Corot Renoira ovlivnil svou láskou k přírodě a používáním jemných tónů. Nejvíce Renoira ovlivnil Manet, známý svou barvitostí, malou prostorovou hloubkou a širokými tahy štětce. Renoirovy obrazy jsou bezprostřední, zachycují optimistickou atmosféru pařížských ulic a kaváren. Akty jsou proslulé čistotou, jemností, hrou světla na lidském těle. Mezi Renoirova neznámější díla je řazen obraz Houpačka (zachycující okamžik milého dvoření, sváteční chvíli plnou barev a světla). Moulin de la Galette (symbol impresionismu ukazující letní taneční slavnost pod širým nebem). Snídaně veslařů – idealizovaný portrét Renoirových přátel, včetně budoucí manželky. Obraz pět ukazuje bezstarostnost tehdejších vyšších vrstev a způsob trávení volného času. Mezi ceněné patří i série tří obrazů Tanec na venkově, Tanec v Bougivalu a Tanec ve městě (mistrně namalovaný pohyb a atmosféra tance). Obrazy Top 20 - Renoir
Obrazy Top 20 - Degas Edgar Degas Francouzský malíř a sochař. Považujeme ho za jednoho ze zakladatelů impresionismu., přestože on sám sebe řadil k realismu. Jako malíř se od 70. let 18. století identifikoval s tancem a přes polovinu svých děl věnoval znázorňování baletek, baletních zkoušek a vystoupení. Jeho vyjádření pohybu patří k nejdokonalejším. Věnoval se i portrétování a jeho portréty a akty patří k těm nejobdivovanějším v historii. Absint (1876) je jedním z nich.
Vincent Willem van Gogh (1853 – 1890). Nizozemský malíř patřící k postimpresionismu. Jeho obrazy (cca 900 pláten a 1100 skečí a kreseb) patří k těm neslavnějším na světě a jsou prodávány za horentní sumy (mezi nejprodávanější patří i v našem obchodě). Pařížští impresionisté (v Paříži pobýval od roku 1886) ho ovlivnili používáním jasných barev – většinu svých děl namaloval v tomto období. Známý je jeho exces s amputovaným uchem po přerušení přátelství s Gauguinem. V roce 1890 spáchal sebevraždu. Tento obraz je často považován za dílo vzniklé před jeho smrtí, pravděpodobně tomu však tak není. Malba ovšem každopádně vyjadřuje stav umělcovy duše (rozpolcená cesta, zamračená obloha před bouří a vrány, které možná představují smrt), tehdy těžce zkoušené depresemi. Krátce na to se Gogh v podobném poli postřelil a dva dny poté zemřel v náručí svého bratra Thea. Originál obrazu je v Amsterdamu ve Van Gogh Museum. Obrazy Top 20 - Gogh
Obrazy Top 20 - Klimt Gustav Klimt (1862 – 1918). Klimt jako malíř reprezentuje nejlepší období Vídně – dobu, kdy tu vznikala díla Sigmunda Freuda či Mahlera a Vídeň byla přinejmenším středoevropským centrem kultury a vzdělání. Klimtovo dílo je kombinací symbolismu a byzantských rysů, které vytvářejí podtón jeho secesnímu stylu. Klimtovy obrazy mají zvláštní, až úzkostnou atmosféru, často zobrazují freudovskou myšlenku o erotice přítomné v každém lidském pohybu a konání. Maluje dvourozměrně, intenzivními barvami a přitom velice jemně a s vytříbenou důstojností. Mezi Klimtova slavná díla patří Vodní hadi – dvě ženy se stylizovanými, vzájemně propletenými těly evokujícími neskutečný svět smyslnosti a fantazie. Dáleje to Danaé, dílo inspirované řeckou mytologií zobrazující dívku, které se zmocnil Zeus proměněný ve zlatý déšť (Danaé poté porodila Persea). Jeho obrazy často vzbuzovaly vášně a protesty veřejnosti, a to nejen pro svůj obsah, ale také pro své inovativní malířské postupy – např. Přítelkyně, obraz dvou žen při milostné schůzce.
Amadeo Modigliani(1884 – 1920). Prožil krátký život a vytvořil relativně málo děl. Jeho malířský styl je směsicí kubismu, trescenta a quattrocenta a vznikal přitom poměrně dlouho. Maloval prakticky jenom postavy, akty a portréty a to velice stylizovaně a subtilně. Nejvýznamnější jsou na jeho malbách ostré linie vytvářející jasné obrysy a oddělující od sebe velké barevné plochy (okrové, oranžové, modré, bílé a černé). Modiglianův styl je osobitý, elegantní, v určitém směru však také melancholický a smutný (možná to pramenilo z jeho špatného zdraví, které stálo za jeho rozháraným životním stylem a problémům s alkoholem a drogami). Jeho předčasnou smrt následovala sebevražda manželky a uzavřela tak typický život bohémského a geniálního malíře. Modigliani věnoval podstatnou část své tvorby ženským aktům a čím více jich namaloval, tím geniálnější byly. Mezi takové patří Červený akt. Na tomto obraze Modiglini vyjádřil své niterné touhy: žena na aktu leží zcela bez ostychu nahá, je maximálně blízko k divákovi a takřka na dosah ruky. Výtvarný jazyk je explicitní a upřímný. Modigliani si tohoto obrazu velice cenil a dlouhá léta visel v jeho ateliéru. Obrazy Top 20 - Modigliani
Obrazy Top 20 - Munch Edward Munch
Pablo Picasso 1861 – 1973). Syn profesora malby, v jehož díle je obsažena celá pouť moderního malířství. Vytvořil nový styl – kubismus – který se v různé míře objevoval ve všech jeho dílech. Spektrum jeho maleb je totiž velice různorodé (bylo identifikováno až na 40 různých tvůrčích období) a rozsáhlé (představuje 35000 prací). Zařadit Picassa do nějaké pomyslné škatulky je proto nemožné. Nemá smysl jmenovat jeho slavná díla, jsou jich stovky, přesto jmenujme pravděpodobně to nejznámější: Guernica (bombardování Guerniky za španělské občanské války, malba je syntézou všech jeho uměleckých období – realismu, modrého a růžového období, kubismu, surrealismu, expresionismu, atd., výkřik nad pošlapáním základním lidských hodnot, který je zřetelně nadčasový a bohužel platný i dnes), Obrazy Top 20 - Modigliani
Obrazy Top 20 - Dalí Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí (1904 - 1989). Španělský, přesněji katalánský surrealistický malíř známý svými výraznými a často bizarními malbami. Jeho malířský styl byl pravděpodobně ovlivněn renesančními malíři. Nejslavnější obrazem je The Persistence of Memory z roku 1931. “Tekoucí” a “pevné” hodiny symbolizují jeho teorii času – spojenou s teorií relativity. Do bytosti uprostřed obrazu Dalí začlenil lidskou postavu (pravděpodobně jeho autoportrét). Strom představuje život a zároveň vzbuzuje neklid. Zlaté útesy jsou reminiscencí rodného Španělska. Obraz je nyní v Museum of Modern Art v New Yorku.
Andy Warhol / Andrew Warhola (1928 – 1987). Právem řazen mezi nejvlivnější umělce konce 20. století. Zakladatel tzv. pop artu. Narodil se v USA slovenským emigrantů. Jméno si změnil poté, co jej v jednom časopise zkomolili. Jako jeden z prvních začal používat fotografie jako podklad pro své malby a kresby. To mu umožnilo některé motivy na obrazech opakovat. Nikdy nedovolil, aby se v jeho dílech projevila jeho osobnost – byl chladný a rezervovaný (jeho díla neobsahují prvky přímé komunikace) a s jistou rezervou můžeme říci, že sám sebe proměnil v obchodní značku. Warhol máloco dělal osobně, raději vydával pokyny a vyhýbal se odpovědnosti. Typická pro něj byla nekonečná tolerance k lidskému konání. Marilyn. Série obrazů vytvořených z fotografie. Fotografie koloroval mnoha různými způsoby, výrazných efektů docílil barevným posunutím některých ploch ve vrstvách (např. rtů či očních stínů). Byl tak schopen měnit celkový výraz tváře Marilyn. Mimochodem: byl za to kritizován feministkami a jedna na něj dokonce vystřelila z pistole. Úspěšná byla i jeho reklamní série plakátů na Campbellovu polévku. Obrazy Top 20 - Warhol

Tyto a spoustu jiných obrazů - reprodukcí si můžete i koupit ZDE.